1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych
Symbolika Brygady

 Sztandar 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych

Sztandar jak mawiał Józef Piłsudski „… to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń”.

 

     Ufundowanie sztandaru dla 1. BLWL przez społeczeństwo miasta Inowrocławia, jest szczególnym uhonorowaniem żołnierskiego trudu przez mieszkańców miasta i regionu oraz podkreśleniem więzi łączących żołnierzy i pracowników wojska z lokalną społecznością. Uroczyste wręczenie sztandaru odbyło się 18.10.2013 r. na terenie Parku Solankowego w Inowrocławiu.

 

 

Oznaka rozpoznawcza

Odznaka została wprowadzona decyzją nr 184/MON Ministra Obrony Narodowej z 3 lipca 2013 r.

Na mundur wyjściowy.
Oznaka wykonana jest w kształcie okręgu w odcieniu granatowym. Średnica okręgu wynosi 70 mm. W wewnątrz okręgu umieszczono drugi mniejszy okrąg o średnicy 60 mm, którego obwód wykonano wzorem wężyka generalskiego. W dolnej części jego obwodu umieszczona została skrócona nazwa 1. Brygady lotnictwa Wojsk Lądowych. W centralnej części oznaki umieszczono śmigłowiec Mi – 24.

Na mundur polowy.
Oznaka jest odzwierciedleniem oznaki na mundur wyjściowy z zachowaniem tonacji dwukolorowej, maskującej – ciemnooliwkowej i zielonej

 

Odznaka pamiątkowa 1.Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych

 

 

     Odznaka pamiątkowa 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych jest formą podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych, pracowników wojska 1. Brygady lotnictwa Wojsk Lądowych. Jest dowodem uznania ofiarnej i sumiennej służby oraz zasług położonych w dziele umacniania gotowości bojowej brygady. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników wojska, której spoiwem jest etos służby i charakter wykonywanych zadań.
     Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 90/MON z 10 kwietnia 2013 r. zatwierdził wzór i wprowadził do użytkowania odznakę pamiątkową 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych oraz legitymację i regulamin nadawania tej odznaki.
     Odznaka, która w swej kolorystyce nawiązuje do historycznych barw wojsk lotniczych oraz jednostek Wojsk Lądowych, jest zewnętrznym wyrazem więzi łączących żołnierzy wokół kultywowanych tradycji i zasadniczych zadań 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.
     Odznaka wykonana jest z metalu o wym. 40 mm x 40 mm. Bazą odznaki jest Krzyż Maltański w kolorze niebieskim z wykończonymi krawędziami w srebrnym kolorze. W centralnej części krzyża wkomponowana jest szachownica lotnicza. Na szachownicę nałożona została w złotym kolorze cyfra „1’” oznaczająca numer brygady. Z lewej i prawej strony szachownicy znajdują się dwa husarskie skrzydła. W dolnej części krzyża na srebrnym polu wpisana została złotymi drukowanymi literami skrócona nazwa Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych „BLWL”, natomiast w polu dolnego ramienia krzyża cyfry „2011”, rok powstania 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych